Att förbereda sig inför en bouppteckning och hur det går till

Bouppteckning

När en närstående har avlidit är det en omtumlande och svår tid. Förutom sorgen och saknaden uppstår en rad praktiska frågor som behöver hanteras, varav en av de viktigaste är bouppteckningen. Vad är en bouppteckning? En bouppteckning är en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet. Den visar vem som ärver och hur arvet ska fördelas. Bouppteckningen är … Read More