Att bli familjehem: En guide till förberedelser och ersättning

Familjehem ersättning

Att bli familjehem kan vara en givande och meningsfull upplevelse, men det kräver noggrann förberedelse och reflektion. Denna guide syftar till att ge dig en inblick i processen och hur du kan tänka kring ersättning. Förberedelser inför första samtalet: Att tänka kring ersättning: Ersättningen till familjehem baseras på en rad faktorer, bland annat: Det är viktigt att du inte ser … Read More